Wet gelijke behandeling gehandicapten

Uw klanten  met een beperking  of chronische ziekte moeten dezelfde kansen krijgen in de samenleving als mensen die geen beperking hebben. Daarom bestaat sinds 2003 een wet die discriminatie van mensen met een beperking verbiedt: de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Discriminatie voorkomen

Via de Commissie gelijke behandeling (extern) kunnen klanten zich op deze wet beroepen als ze zich gediscrimineerd  voelen. U kunt problemen ook voorkomen door als ondernemer zelf advies te vragen aan deze commissie.

Bij discriminatie van mensen met een beperking of chronisch zieken gaat het vaak om heel praktische zaken. Er hoeft niet te worden gescholden om iemand op achterstand te zetten. Een traptrede voor uw voordeur of het ontbreken van een lift is al genoeg. De wet zegt daarom dat u daarom 'doeltreffende aanpassingen' moet maken, zodat mensen met een beperking gelijke kansen hebben.

Onderwerpen

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) (extern) gaat over onderwerpen als arbeid, onderwijs en wonen. De algemene toegang tot goederen en diensten valt (nog) niet onder deze wet.

Meer informatie over de Wet gelijke behandeling