VN-verdrag

De Verenigde Naties heeft een verdrag opgesteld over gelijke rechten voor mensen met een beperking: het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. Toegankelijkheid is één van de 4 grondslagen in dat verdrag, naast gelijkheid, doeltreffendheid en zelfstandigheid. In 2015 wordt naar verwachting het VN-verdrag in Nederland van kracht. Wat dat voor ondernemers betekent, heeft AllesToegankelijk in een animatiefilmpje vastgelegd. 

Nederland gaat ratificeren

Nederland ondertekende het VN-verdrag in 2007. Tot nu toe heeft de overheid het verdrag nog niet omgezet in nationale wet- en regelgeving (ratificatie).
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de wetsvoorstellen voor ratificatie in 2013 ter advies aangeboden aan veldpartijen en burgers. Onder andere het College voor de rechten van de mens bracht er advies over uit: http://www.mensenrechten.nl/publicaties/detail/34841
Samen met minister Plasterk van BZK heeft staatssecretaris Van Rijn op 21 juli 2014 het wetsvoorstel ‘Uitvoering van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ ingediend bij de Tweede Kamer. Als het verdrag in het voorjaar/ de zomer van 2015 wordt goedgekeurd door het kabinet, dan zal het verdrag officieel van kracht  zijn.

Verplichtingen

Ratificatie van het verdrag brengt verplichtingen rond toegankelijkheid met zich mee, onder andere voor ondernemers en beleidsmakers. In het regeerakkoord staat dat het kabinet ratificeert onder één voorwaarde. Die voorwaarde is dat de VN akkoord gaat met het geleidelijk invoeren van de verplichtingen die volgen uit de ratificatie. Hoe het kabinet dit precies gaat invullen, is nog onbekend.
Het wetsvoorstel is te vinden op http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken onder nummer 33990.

Economisch belang van toegankelijkheid

De Nederlandse overheid stimuleert ondernemers en beleidsmakers al een aantal jaren om producten en diensten toegankelijker te maken. Het achterliggende idee is dat toegankelijkheid ook het economisch belang dient. Vanuit dat idee is AllesToegankelijk ontstaan. Sinds de oprichting in 2009 moedigen we ondernemers aan om zoveel mogelijk zelf met toegankelijkheid aan de slag te gaan. Want toegankelijkheid loont!

Gelijke rechten

De Verenigde Naties heeft naast het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap ook in het Engels Standaardregels voor rechten van gehandicapten (extern) opgesteld.

Meer informatie