ITS-keurmerk

Bij aanpassingen aan uw gebouw of buitenruimte kunt u gebruik maken van de criteria van het ITS-keurmerk (extern). Zo zijn er onder andere criteria voor deuren, trappen, meubels, toiletten en parkeerplaatsen.

Wilt u zeker weten dat uw hele pand toegankelijk is? Ga dan een stap verder en werk toe naar het behalen van het ITS-keurmerk.

Het ITS-keurmerk is een wettig beschermd beeldmerk, maar het is niet wettelijk verplicht. Met het ITS-keurmerk laat u zien dat u er voor iedereen bent en verantwoordelijkheid neemt richting klanten met een beperking.

Aanvraag ITS-keurmerk

De Ieder(in) (extern) coördineert het ITS-keurmerk. De uitvoering van de keuring is ondergebracht bij het PBTconsult BV (extern). Via het PBT kunt u een keuring aanvragen. Meer informatie vindt u op de website van het Internationaal Toegankelijkheidssymbool (extern).