Richtlijn toegankelijke reis- en routeinformatie

In de Richtlijn Toegankelijkheid collectief personenvervoer- Reis en routeinformatie (extern) van CROW vindt u richtlijnen voor toegankelijke reis- en routeinformatie voor mensen met diverse beperkingen zoals slechtziendheid of beperkingen in het bewegen.

U leest onder meer over het ontwerp van de informatiedragers, de hoeveelheid aan te bieden informatie, de te gebruiken pictogrammen en het letterontwerp.