Handboek voor Toegankelijkheid

Het Handboek voor Toegankelijkheid is het standaardwerk voor toegankelijk bouwen en ontwerpen. Het geeft richtlijnen voor de toegankelijkheid van gebouwen en buitenruimten.

Voor wie?

Het Handboek voor Toegankelijkheid is bestemd voor iedereen die betrokken is bij het beheer, het ontwerp en inrichting van gebouwen en buitenruimten.

Inhoud

Het Handboek voor Toegankelijkheid behandelt allerlei aspecten van toegankelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan verlichting, het overbruggen van hoogteverschillen, de toegankelijkheid van parkeerplaatsen, liften, gangen, zitplaatsen, voetpaden, toiletten, tafels en deuren.

Opdracht aan aannemer of ontwerper

Door in uw opdracht naar het handboek te verwijzen komt u met de aannemer of ontwerper overeen dat hetgene hij oplevert, van een stadsplein tot een toilet, gebruiksvriendelijk en toegankelijk is voor iedereen.

Toegankelijkheid voor iedereen

Het Handboek voor Toegankelijkheid is niet ingedeeld op basis van soort beperking. Het gaat uit van de verschillen tussen mensen; iedereen moet gebouwen en buitenruimten kunnen gebruiken, groot of klein, jong of oud, dik of dun, met of zonder beperking. Bij ontwerpen en bouwen zijn mensen met verschillende eigenschappen grensbepalend. Een deurpost moet bijvoorbeeld hoog genoeg zijn voor lange mensen, maar breed genoeg voor mensen in een scootmobiel.

Meer informatie

Meer informatie over het Handboek voor Toegankelijkheid (extern). Mens en Maat (extern) is de goedkopere variant van het Handboek voor Toegankelijkheid.