Wetten & Richtlijnen

Bouwbesluit

Alle gebouwen in ons land moeten voldoen aan het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit geldt voor alle soorten gebouwen (nieuwbouw en bestaande bouw), zoals woningen, winkels, hotels en kantoren. Al die verschillende gebouwen hebben eigen eisen. Het Bouwbesluit is vooral bedoeld voor deskundigen in de bo... Lees hier verder over "Bouwbesluit".

Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden

De Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (Code VVR) is een naslagwerk voor betrokkenen bij het vervoer van mensen in een rolstoel. In de Code VVR staan wettelijke bepalingen en worden richtlijnen gegeven die de veiligheid van het vervoer van mensen in een rolstoel vergroten. Download de Code VVR ... Lees hier verder over "Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden".

De Nederlandse Norm (NEN) 1814

Bij toepassing van de norm NEN 1814, voldoet u aan de minimale toegankelijkheidseisen van het Bouwbesluit. De norm NEN 1814 geeft eisen voor toegankelijkheid. De norm beschrijft wat er nodig is om mensen toegang te geven tot een gebouw, een woning of een buitenruimte. Voor iedereen, dus ook met e... Lees hier verder over "De Nederlandse Norm (NEN) 1814".

Handboek voor Toegankelijkheid

Het Handboek voor Toegankelijkheid is het standaardwerk voor toegankelijk bouwen en ontwerpen. Het geeft richtlijnen voor de toegankelijkheid van gebouwen en buitenruimten. Het Handboek voor Toegankelijkheid is bestemd voor iedereen die betrokken is bij het beheer, het ontwerp en inrichting van g... Lees hier verder over "Handboek voor Toegankelijkheid".

ITS-keurmerk

Bij aanpassingen aan uw gebouw of buitenruimte kunt u gebruik maken van de criteria van het ITS-keurmerk (extern). Zo zijn er onder andere criteria voor deuren, trappen, meubels, toiletten en parkeerplaatsen. Wilt u zeker weten dat uw hele pand toegankelijk is? Ga dan een stap verder en werk toe n... Lees hier verder over "ITS-keurmerk".

Pagina 1 van 4  Volgende pagina