Informatie in gebarentaal

Voor mensen die doof zijn geboren, of op jonge leeftijd doof zijn geworden, is de Nederlandse Gebarentaal hun 'voertaal'. Daarnaast leren alle dove kinderen Nederlands lezen en schrijven. Voor deze groep is Nederlands vaak een tweede taal, die ze minder goed kunnen lezen en schrijven. Hun kennis is onvoldoende voor het lezen van bijvoorbeeld de krant, bijsluiters, voorlichtingsfolders en formulieren.

Tips

  • Organiseert u een bijeenkomst of bijvoorbeeld een rondleiding, dan kan een gebarentolk uitkomst bieden.
  • Gebarentaal kun je niet schrijven. Wel kunt u tekst laten vertalen in gebarentaal en dit opnemen op video. Mensen die doof zijn kunnen dan uw tekst 'lezen' door te kijken naar de vertaling in gebarentaal.

Zoek een geregistreerde gebarentolk (extern).