Agenda 22 en toegankelijkheidsbeleid

Besluiten van lokale overheden beïnvloeden het dagelijks leven van mensen met een beperking. Daarom is het zo belangrijk dat de overheid bij de besluitvorming rekening houdt met de gevolgen ervan voor mensen met een beperking.

Tips voor toegankelijkheidsbeleid

Tips om het toegankelijkheidsbeleid in uw gemeente vorm te geven zijn:

 • Schrijf een beleidsnotitie.
  Neem het gedachtegoed ‘inclusieve samenleving en toegankelijkheid’ op in het gemeentebeleid.
 • Benoem een toegankelijkheidsmedewerker.
  Benoem een medewerker die zich bezig houdt met de toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte.
 • Werk structureel samen.
  Als gemeentelijke diensten, belangenorganisaties en andere externe partijen die zich met gebouwen en de openbare ruimte bezighouden van meet af aan samenwerken, lossen tegenstrijdigheden snel op of worden in goed overleg moeilijke besluiten genomen.
 • Maak gebruik van wat er al is.
  Agenda 22 is een methode voor het maken van beleidsplannen voor mensen met een beperking. De handreiking en toolkit  Werken aan toegankelijkheid van Vilans geven praktische informatie en concrete tools. Lees hieronder meer.
 • Richt aandacht op toegankelijkheid.
  Zorg voor verdere aandacht voor toegankelijkheid in de hele gemeente. Organiseer bijvoorbeeld een Dag van de Toegankelijkheid.

Agenda 22

Agenda 22 helpt gemeenten en belangenorganisaties bij het maken van beleidsplannen voor mensen met een beperking.

Gelijkwaardige samenwerking tussen gemeenten en belangengroepen en ervaringsdeskundigen staat centraal in Agenda 22. De  'handicap' wordt daarin niet gezien als een eigenschap van een persoon, maar als een gebrek in de fysieke en maatschappelijke omgeving. Agenda 22 geeft suggesties hoe de ideeën kunnen worden omgezet in effectief beleid.  Wilt u meer weten over Agenda 22, bekijk dan de volgende websites:

Agenda 22 is gebaseerd op de 22 Standaardregels van de Verenigde Naties.

Toegankelijkheidslijsten

Hoe creëer je een stad die toegankelijk is voor mensen met een beperking? De belangenorganisaties Solgu ,COSBO Stad Utrecht, Platform GGZ Utrecht en LFB hebben toegankelijkheidslijsten opgesteld. Ze zijn een instrument dat inzicht geeft in waar, hoe en welke oplossingen mogelijk zijn.

Link naar Toegankelijkheidslijsten nieuwe voorzieningen in de gemeente Utrecht… (word)

Toolkit Werken aan toegankelijkheid

In de toolkit Werken aan toegankelijkheid (extern) van Vilans vindt u praktische tools waar u direct mee aan de slag kunt. Bijvoorbeeld tips en een voorbeeldpresentatie voor startbijeenkomsten, een methode om wensen van burgers te inventariseren en een stappenplan voor het opstellen van een programma van eisen.