Voorlopig plan van aanpak VN VERDRAG inzake personen met een handicap naar de kamer

Datum: 07-09-2015

Voorlopig plan van aanpak VN VERDRAG inzake personen met een handicap naar de kamer De ministerraad is het eens geworden over de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De bewindslieden stemden in met een voorstel van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het plan wordt nu aan de Tweede Kamer aangeboden. Op die manier kan de Kamer het plan betrekken bij de behandeling van de wetsvoorstellen die nodig zijn om het Verdrag te ratificeren, zo maakt de rijksoverheid bekend.

Het plan is tot stand gekomen in overleg met veldpartijen, zoals de Alliantie implementatie VN-verdrag Handicap, VNG, VNO-NCW en MKB Nederland. Deze partijen hebben aangegeven graag een rol te spelen in de uitvoering. De ambitie van het Verdrag is dat iedereen, mensen met of zonder een beperking, volwaardig kan deelnemen aan de samenleving.

Meer weten over het VN verdrag en het Plan van Implementatie? Lees meer in het Voorlopige plan van Aanpak voor het VN verdrag Handicap.

Tags bij dit resultaat