Toepassing van VN-verdrag rechten van mensen met beperkingen door gemeenten, Wmo-raden en lokale belangenorganisaties

Datum: 10-11-2015

Toepassing van  VN-verdrag rechten van mensen met beperkingen door gemeenten, Wmo-raden en lokale belangenorganisaties Een inclusieve samenleving is niet alleen een taak van de overheid, maar van ons allemaal.

Naast de landelijke overheid zijn ook gemeenten, werkgevers, Wmo-raden, lokale belangenorganisaties en burgergroepen verplicht om te werken aan een inclusieve samenleving.

De rol van gemeenten, Wmo-raden en lokale belangenorganisaties

Vilans heeft een nieuw kennisdossier uitgebracht over de betekenis van het VN-verdrag rechten van mensen met beperkingen (externe link). In het dossier leest u hoe gemeenten, Wmo-raden en lokale belangenorganisaties het VN-verdrag toepassen en wat er vanuit cliëntenperspectief de aandachtspunten zijn voor Wmo-raden en lokale belangenorganisaties.
In het kennisdossier wordt de samenhang met andere (decentrale) wet- en regelgeving aangegeven.

VN verdrag rechten van mensen met een beperking

De Verenigde Naties heeft al in 2006 het ‘VN-verdrag rechten van mensen met beperkingen’ aangenomen. Hierin zijn de rechten van mensen met een beperking op verschillende levensterreinen vastgelegd. Uitgangspunt is dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen in de samenleving en niet gediscrimineerd worden. De betreffende wetgeving moet nog in de Tweede Kamer worden behandeld. Na ratificatie  van het VN-verdrag is er geen vrijblijvendheid meer, maar  zijn organisaties verplicht om te werken aan een inclusieve samenleving.

In januari 2016 vindt de stemming plaats, waarna het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer gaat.

VN verdrag in de praktijk

Het Kennisdossier Aandacht voor Iedereen bevat suggesties, tips, voorbeelden en links naar handige websites om het VN-verdrag lokaal in de praktijk te brengen.

Enkele tips om het VN-verdrag in de praktijk te brengen:

  • Organiseer maatschappelijk draagvlak 
  • Bouw aan politiek, bestuurlijk en ambtelijk draagvlak 
  • Ga met elkaar in gesprek over het VN-verdrag 
  • Breng drempels in kaart 
  • Sluit aan bij lokale gebeurtenissen 
  • Wees constructief en draag oplossingen aan.

Tags bij dit resultaat